weselicho


W dniu 28 lutego w okolicach godziny 23:00 zostałem oficjalnie zaproszony na jedno z ważniejszych wydarzeń obecnego roku. Treningu alkoholowo/wytrzymałościowe już zakończyłem ponieważ w wyniku przeprowadzonego research-u wiem że w tym zakresie już wystarczy tylko utrzymać wysoki poziom, tu chciałbym podziękować sparing-partnerowi w ćwiczeniach staropolskim SALUTE :-)

Obecnie musze wdrożyć w życie trening wytrzymałościowo/taneczny tak by już na początku czerwca osiągnąć maksymalną sprawność fizyczną która umożliwi spędzenie całej (z wyjątkami przewidzianymi w regulaminie wesela przerwami na: gry i zabawy, ciepłe posiłki oraz chłodzenie organizmu wszelkiego rodzaju napojami (nie wolno dopuścić do odwodnienia organizmu)) spędzić na parkiecie.